Taanilinna Hotell

Head Tallinna külalised ja meie linna elanikud!

Hotell hetkel ei tööta seoses COVID-19 levikuga.
Tungivalt palume Teid mitte parkida oma autot hotelli territooriumil ilma loata, et vältida trahvi parkimistsiooni operaatorilt.
Vabandame ajutise ebamugavuste eest ja loodame Teie arusaamisele!

Hotelli administratsioon.